FEI - ryttere

FEI liste over CRI ryttere og over hvilket niveau de rider på

(Nævnt i alfabetisk rækkefølge)  Ikke nævnte ryttere er CRI 1 uden optjente stjerner. FEI har klarlagt reglerne for 3 stjernede ryttere, og til dem hører også ryttere, der før stjerne systemet har redet mesterskaber i FEI regi. På listen er medtaget ryttere, der stadig er aktive i reiningsporten på den ene eller anden måde.

Annette Andersen

FEI liste over Cri ryttere pr 1/1 2018 ( nævnt i alfabetisk rækkefølge)

CRI 3

Annette Andersen

Rebecca Jensen

Jessica Clegarek

Carsten Kristensen

Jonna Mccabe

Trine Pendrup

Ditte Poulsen

Sanne Skovrider

Charlotte Tandrup

Rikke Weis

CRI 2

Knud Andersen

Dorte Andersen

Natalie Bentzen

Tone Corneliussen

Carsten Lau

Anja Nyhus

Morten Søby

Frida VangsBo

Flemming Winberg

Rikke Weis


CRI 1 - med optjente stjerner

Nicoline Andersen Lau

Ikke nævnte ryttere er Cri 1 uden optjente stjerner

Top