FEI

FEI landsholds gruppen (FEG)

Formål:
FEG er dannet for at for skabt en bred gruppe af bruttotrup ryttere, samt for at skabe information og events for disse ryttere.

Det er hovedformålet at skabe sammenhold, og gøre det attraktivt og udviklende, at være med i denne bruttotrup, sådan at vi sender det bedst mulige hold af sted, men også sådan at vi løfter niveauet i Danmark generelt. Det skal give mening at være en del af bruttotruppen, ikke kun en del af landsholdet.
FEG vil være tilstede ved f.eks.: landsholdssamlinger, mentalcoach events, danske CRI stævner osv.

Form:
FEG er en undergruppe af nrha.dk og dermed underlagt bestyrelsen, som er demokratisk valgt. Nrha.dk vælger medlemmerne til FEG.
FEG består af tre medlemmer, samt en tovholder /repræsentant fra bestyrelsen. Endvidere kan formanden/næstformanden for nrha.dk. deltage (max 2 personer fra Nrha.dk, disse har IKKE stemmeret)
FEG sidder ligesom nrha.dk bestyrelsen for 2 år af gangen, sådan at bestyrelsen evt. vælger nye medlemmer hvert andet år, hvor der skiftes en eller to medlemmer i FEG. Ved frafald suppler nrha.dk bestyrelse gruppen

Annette Andersen

 

Medlemmer:
FEG pt er bestående af Marlene Rostell, Laura Rønnow, James Hansen
James Hansen : Chef d´Equipe  EM 2015
 Laura Rønnow: ansvarsområder: veterinæransvarlig, spørgsmål vedr. dopinggodkendte midler, Ansvarlig for veterinærgodkendelse af heste
Malene Rostell: ansvarsområder: koordinator
FEI+ DRF kontakt person: Ditte Poulsen

Arbejdsopgaver FEG:
-Information til Nrha.dks hjemmeside: FEI pas, Vet check, kvalifikations krav mm (FEG/Bestyrelsen)
-kriterier for kvalifikation til det danske landshold (FEG)
-Udtage det endelige hold (FEG)
-Udpege Chef d´Equipe (FEG)
-Lave events for Bruttotrup (FEG/bestyrelsen)
-Være tilstede under danske CRI stævner (FEG/ Chef d´ Equipe)
-Uddannelses plan for stewards og reinigdyrlæge (Ditte/ FEG)

Bruttotrup:
Består af ryttere, der enten ER kvalificeret til den pågældende event og/eller ryttere der deltager i CRI klasser i indeværende år
Udtagelses af hold:
FEI´s kvalifikationskrav skal som punkt ét være opfyldt. Derefter udvælges et landshold efter de krav og kriterier, FEG har udarbejdet, og som nrha.dk bestyrelse er har godkendt.
Det er FEG, der sætter navn på det endelige hold. Ingen deltagende ryttere kan vælge hold. Pårørende forventes at anlægge neutral holdning til egne familiemedlemmers kvalifikation og mulige udtagelse.
FEG udpeger Chef d´Equipe for landsholdet.
 

 

Billeder lånt af Henrik Sewell, www.sewell.dk.


Afvikling af CRI stævner/økonomi:

Nrha.dk tildeler CRI 2015 kr 4000,- i showstøtte.
Nrha.dk repræsentanten anmelder CRI stævner. Evt. overskud fra CRI stævner går tilbage til Bruttotruppen.
Der afsættes midler til bruttotruppen i nrha.dk´s budget.

Top